Новотроїцький район

Меню

Погода

Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку. «Генерального плану забудови території «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) селища Сиваське Новотроїцького району Херсонської області».

Замовник СЕО

Замовником проекту є:  Сиваська селищна рада Новотроїцького району Херсонської обл.

Підстава розроблення: згідно рішення  ХХХV сесії  Сиваської  селищної ради VIIскликання від 13.02.2018р №374

Документ державного планування є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Документ державного планування визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Документ державного планування визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України.

До сфери охоплення СЕО документа державного планування відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка документа державного планування здійснюється для території населеного пункту селища Сиваське Новотроїцького району Херсонської області .

Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на офіційному веб-сайті Херсонській обласній державній адміністрації департаменту екології та природних ресурсів (www/ecology/ks/ua)  з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Початок громадських обговорень 30 травня  2019 року.

Термін громадських обговорень 30 днів.

Спосіб участі громадськості – подання у письмовій формі зауважень та пропозицій, громадські слухання.

Інформацію щодо Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) селища Сиваське Новотроїцького району Херсонської області» можно отримати в  Сиваській селищній раді

смт. Сиваське, вул. Миру,101 Новотроїцького р-ну, Херсонської обл.

Відповідальна особа: Селищний голова           В.М. Батрановський т. 0679449405

Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Сиваської  селищної  ради письмово або листом  /

смт. Сиваське, вул. Миру,101

Новотроїцького р-ну, Херсонської обл.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 28 червня  2019 року.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.